משוב ליום עיון – אחסנה גבוהה

משוב על יום עיון - ספרינקלרים - אחסנה גבוהה
1 - רמה נמוכה 5 - רמה גבוהה