דווח תקלה/נזק ברכב

דווח תקלה ברכב

תאונה/נזק

העלה קבצים/תמונות
Maximum upload size: 31.46MB
יש להעלות תמונות של: פוליסת הביטוח של הרכב צד ג' רשיון רכב צד ג' רשיון נהיגה – צד ג' תמונות הנזק + סביבת התאונה
רשום את מיקומך(כתובת או מס' כביש וק"מ)