תלונת לקוח

שים לב! באם ברצונך לקבל "מערכי בדיקות" יש לעשות זאת בטופס הבא

תלונת שירות

תלונת שירות

3.1. תלונה - כל הבעת אי-שביעות רצון, מפורשת או משתמעת, של הלקוח כלפי החברה. תלונה יכולה להתקבל בכתב, בטלפון או בעל-פה.
יש למלא כל עניין מקטן ועד גדול!

קובץ רלוונטי לתלונה
Maximum upload size: 31.46MB