הזמנת ציוד/כיול

אחראי ציוד/כיול מחלקתי שלום,

טופס זה יש למלא רק גורמים שהוגדרו כאחראים על ביצוע הזמנות לכיול/ציוד חדש.

שימו לב, לא להעלות בקשות ללא אישור מנהל היחידה ובידיעתו.

יש לחסוך ככל שניתן ברכישות ולנצל ציוד ומלאי קיים במקסימום האפשרי.

תודה ובהצלחה,

צוות תשתיות ארגוניות

הזמנת ציוד/כיול

כיול מכשירים

Maximum upload size: 31.46MB

ניהול