אישור תלוש דיגיטאלי

אישרור קבלת תלוש במייל

טופס הסכמה לקבל תלוש שכר באמצעים אלקטרוניים

א. הסכמה על קבלת תלוש בדוא"ל *
הצהרה *