שליטה מתזים

904 בדיקה מספר: ד"ר שחר מרפאות מומחים בע"מ

שם הלקוח(חברה) ד"ר שחר מרפאות מומחים בע"מ
שם איש הקשר(את/ה) אוהד
מספר טלפון 054-2473437
כתובת מייל ohadshahar@gmail.com
לקוח קיים? כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה 1410588
שם הפרוייקט מרפאה
כתובת אתר הפרוייקט ראשון לציון – שד' נים 2
סוג המבנה מוסדות בריאות
גודל השטח הנבדק
מה כמות מתזים במערכת? 20
חדר משאבות קיים? בחר
דרגת סיכון בחר
סוג מערכת המתזים רטובה
סטטוס הסתיים
בדיקה נדרשת בדיקת תכנון מערכת מתזים
מבנה חדש/קיים מבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקה דחוף(עד 30 יום)
ברשותך תכנית ביצוע? לא
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי? כן
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש? כן
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת) כן
ברשותך תכנית בטיחות? כן
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים? כן
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים? כן
ברשותך דוח סכמת מים לא
User ID תמר
אושר על ידי השיווק? כן
יש לציין: סימוכין פניה + עלות הבדיקה ללקוח היסתיים נשלחה תעודה ללקוח