שליטה מתזים

897 בדיקה מספר: אורגד

שם הלקוח(חברה) אורגד
שם איש הקשר(את/ה) אלי
מספר טלפון 0528066259
כתובת מייל eliorgad@gmail.com
לקוח קיים? לא
שם הפרוייקט מועדון
כתובת אתר הפרוייקט נתניה הספיר 4
סוג המבנה התקהלות ציבורית
גודל השטח הנבדק 250
מה כמות מתזים במערכת? 45
חדר משאבות קיים? בחר
דרגת סיכון בחר
סוג מערכת המתזים רטובה
סטטוס חדש
בדיקה נדרשת בדיקת תכנון מערכת מתזים
מבנה חדש/קיים מבנה קיים
רמת הדחיפות לבדיקה דחוף(עד 30 יום)
ברשותך תכנית ביצוע? לא
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי? לא
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש? לא
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת) לא
ברשותך תכנית בטיחות? לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים? לא
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים? לא
ברשותך דוח סכמת מים לא
ברשותך דוח בדיקת התאמה?(מבנה קיים בלבד) לא
ברשותך דוחות בדיקות תקופתיות? לא
אושר על ידי השיווק? לא