שליטה מתזים

886 בדיקה מספר: החברה לתרבות פנאי וספורט

שם הלקוח(חברה) החברה לתרבות פנאי וספורט
שם איש הקשר(את/ה) שלומי
מספר טלפון 0507807809
כתובת מייל shlomi@tarbut-batyam.co.il
לקוח קיים? לא
שם הפרוייקט עופר
כתובת אתר הפרוייקט הבנים 3
סוג המבנה התקהלות ציבורית
גודל השטח הנבדק 1200
מה כמות מתזים במערכת? 200
חדר משאבות קיים? לא
דרגת סיכון בחר
סוג מערכת המתזים רטובה
סטטוס חדש
בדיקה נדרשת בדיקת תכנון מערכת מתזים
מבנה חדש/קיים מבנה קיים
רמת הדחיפות לבדיקה דחוף מאד(עד 14 יום)
ברשותך תכנית ביצוע? כן
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי? כן
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש? כן
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת) כן
ברשותך תכנית בטיחות? לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים? כן
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים? כן
ברשותך דוח סכמת מים לא
ברשותך דוח בדיקת התאמה?(מבנה קיים בלבד) לא
ברשותך דוחות בדיקות תקופתיות? לא
User ID תמר
אושר על ידי השיווק? כן
יש לציין: סימוכין פניה + עלות הבדיקה ללקוח מחכה לאופיין רשת מים שהלקוחות שלו יזמינו