שליטה מתזים

870 בדיקה מספר: דיזנגוף סנטר (מיסודו של פילץ) בע"מ

שם הלקוח(חברה) דיזנגוף סנטר (מיסודו של פילץ) בע"מ
שם איש הקשר(את/ה) איתי
מספר טלפון 0506476000
כתובת מייל inbar_tabib@bezeqint.net
לקוח קיים? כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה 1408704
שם הפרוייקט
כתובת אתר הפרוייקט תל אביב – דיזנגוף סנטר
סוג המבנה התקהלות ציבורית
מה כמות מתזים במערכת? 75
חדר משאבות קיים? בחר
דרגת סיכון בחר
סוג מערכת המתזים רטובה
סטטוס הסתיים
בדיקה נדרשת בדיקת התקנה והפעלת מערכת מתזים
מבנה חדש/קיים מבנה קיים
רמת הדחיפות לבדיקה סבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע? כן
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי? כן
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש? כן
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת) כן
ברשותך תכנית בטיחות? כן
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים? כן
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים? כן
ברשותך דוח סכמת מים כן
ברשותך דוח בדיקת התאמה?(מבנה קיים בלבד) כן
ברשותך דוחות בדיקות תקופתיות? כן
User ID תמר
אושר על ידי השיווק? כן
יש לציין: סימוכין פניה + עלות הבדיקה ללקוח היסתיים נשלחה תעודה ללקוח