שליטה מתזים

836 בדיקה מספר: שייבה-צרניס

שם הלקוח(חברה) שייבה-צרניס
שם איש הקשר(את/ה) בני
מספר טלפון 0502802198
כתובת מייל benny@sheiba.co.il
לקוח קיים? כן
שם הפרוייקט מקור חיים
כתובת אתר הפרוייקט מקור חיים 54 ת"א
סוג המבנה מגורים
גודל השטח הנבדק כ 400מ"ר
מה כמות מתזים במערכת? 22
חדר משאבות קיים? לא
דרגת סיכון בחר
סוג מערכת המתזים רטובה
סטטוס הסתיים
בדיקה נדרשת בדיקת התקנה והפעלת מערכת מתזים
מבנה חדש/קיים מבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקה דחוף מאד(עד 14 יום)
ברשותך תכנית ביצוע? כן
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי? כן
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש? כן
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת) כן
ברשותך תכנית בטיחות? כן
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים? כן
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים? כן
ברשותך דוח סכמת מים כן
User ID תמר
אושר על ידי השיווק? כן
יש לציין: סימוכין פניה + עלות הבדיקה ללקוח לקוח כבר קיבל אישור מאיזוטופ