שליטה מתזים

805 בדיקה מספר: צמיגי הדרום

שם הלקוח(חברה) צמיגי הדרום
שם איש הקשר(את/ה) ליאור זיו
מספר טלפון 0542322313
לקוח קיים? לא
שם הפרוייקט צמיגי הדרום
כתובת אתר הפרוייקט היזמה 22, אשדוד
סוג המבנה בחר
גודל השטח הנבדק עד 1550
מה כמות מתזים במערכת? 190
חדר משאבות קיים? לא
דרגת סיכון OH 2
סוג מערכת המתזים רטובה
סטטוס חדש
בדיקה נדרשת בדיקת תכנון מערכת מתזים, בדיקת התקנה והפעלת מערכת מתזים, בדיקת אופיין רשת מים
מבנה חדש/קיים מבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקה סבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע? כן
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי? כן
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש? לא
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת) לא
ברשותך תכנית בטיחות? לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים? לא
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים? לא
ברשותך דוח סכמת מים כן
User ID תמר
אושר על ידי השיווק? כן
יש לציין: סימוכין פניה + עלות הבדיקה ללקוח מחכה לתשובה מכפיר האדריכל של צמיגי הדרם – הוא צריך לקבל אישור מכיבוי אש . בקשר רציף עימו