שליטה מתזים

804 בדיקה מספר: הרצליה רח' אבן גבירול 40 – בניין מגורים

שם הלקוח(חברה) הרצליה רח' אבן גבירול 40 – בניין מגורים
שם איש הקשר(את/ה) אלכס
מספר טלפון 050-3366456
כתובת מייל office@beitarie.co.il
לקוח קיים? כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה 1404509
שם הפרוייקט בניין מגורים
כתובת אתר הפרוייקט הרצליה רח' אבן גבירול 40
סוג המבנה מגורים
גודל השטח הנבדק עד 800
מה כמות מתזים במערכת? 120
חדר משאבות קיים? בחר
דרגת סיכון בחר
סוג מערכת המתזים רטובה
סטטוס הסתיים
בדיקה נדרשת בדיקת תכנון מערכת מתזים, בדיקת התקנה והפעלת מערכת מתזים
מבנה חדש/קיים מבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקה סבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע? לא
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי? לא
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש? לא
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת) לא
ברשותך תכנית בטיחות? לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים? לא
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים? לא
ברשותך דוח סכמת מים לא
User ID תמר
אושר על ידי השיווק? לא