שליטה מתזים

7963 בדיקה מספר: יצחק עפר הנדסה בניה ופיתוח בע"מ

שם הלקוח(חברה) יצחק עפר הנדסה בניה ופיתוח בע"מ
שם איש הקשר(את/ה) איגור
מספר טלפון 0542529511
כתובת מייל igor@y-offer.co.il
לקוח קיים? כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה 1427354
שם הפרוייקט מחיר למשתכן רעננה 56 יח. דיור
כתובת אתר הפרוייקט חייקה גרוסמן 2-4 רעננה
סוג המבנה מגורים
גודל השטח הנבדק 2150
מה כמות מתזים במערכת? 200
חדר משאבות קיים? כן
דרגת סיכון OH 1
סוג מערכת המתזים רטובה
סטטוס חדש
מבנה חדש/קיים מבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקה סבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע? לא
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי? לא
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש? כן
צרף קובץ – הצהרת המהנדס (המתכנן) You do not have permission to do that
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת) כן
צרף קובץ – דרישות רשות שירותי הכבאות (חוות דעת) You do not have permission to do that
ברשותך תכנית בטיחות? כן
תכנית בטיחות You do not have permission to do that
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים? כן
צרף קובץ – דו"ח אפיון רשת מים (אם בוצעה בדיקה) You do not have permission to do that
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים? כן
צרף קובץ – חישובים הידראוליים You do not have permission to do that
ברשותך דוח סכמת מים כן
צרף קובץ – סכמת מים You do not have permission to do that
אושר על ידי השיווק? לא