שליטה מתזים

3116 בדיקה מספר: jbv bxhui

שם הלקוח(חברה) jbv bxhui
לקוח קיים? לא
סוג המבנה בחר
חדר משאבות קיים? בחר
דרגת סיכון בחר
סוג מערכת המתזים בחר
סטטוס חדש
בדיקה נדרשת בדיקת תכנון מערכת מתזים, בדיקת התקנה והפעלת מערכת מתזים, בדיקת אופיין רשת מים
מבנה חדש/קיים מבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקה סבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע? כן
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי? לא
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש? כן
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת) לא
ברשותך תכנית בטיחות? לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים? לא
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים? לא
ברשותך דוח סכמת מים לא
אושר על ידי השיווק? לא