שליטה מתזים

3021 בדיקה מספר: אלקטרה בניה בע"מ

שם הלקוח(חברה) אלקטרה בניה בע"מ
שם איש הקשר(את/ה) אילן שמש
מספר טלפון 052-8966066
כתובת מייל ILANSH@ELECTRA.CO.IL
לקוח קיים? כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה 1425754
שם הפרוייקט אור ים מגרשים 504-505-506
כתובת אתר הפרוייקט אור עקיבא
סוג המבנה מגורים
גודל השטח הנבדק 396
מה כמות מתזים במערכת? 114
חדר משאבות קיים? כן
דרגת סיכון OH 1
סוג מערכת המתזים רטובה
סטטוס חדש
בדיקה נדרשת בדיקת תכנון מערכת מתזים
מבנה חדש/קיים מבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקה סבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע? לא
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי? לא
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש? לא
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת) לא
ברשותך תכנית בטיחות? לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים? לא
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים? לא
ברשותך דוח סכמת מים לא
אושר על ידי השיווק? לא