שליטה מתזים

3020 בדיקה מספר: אלקטרה בניה בע"מ

שם הלקוח(חברה) אלקטרה בניה בע"מ
שם איש הקשר(את/ה) אילן שמש
מספר טלפון 052-8966066
כתובת מייל ILANSH@ELECTRA.CO.IL
לקוח קיים? כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה 142573
שם הפרוייקט אור ים – מגרשים 501-502-503
כתובת אתר הפרוייקט אור עקיבא
סוג המבנה מגורים
גודל השטח הנבדק 628
מה כמות מתזים במערכת? 168
חדר משאבות קיים? כן
דרגת סיכון OH 1
סוג מערכת המתזים רטובה
סטטוס חדש
בדיקה נדרשת בדיקת תכנון מערכת מתזים
מבנה חדש/קיים מבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקה סבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע? לא
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי? לא
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש? לא
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת) לא
ברשותך תכנית בטיחות? לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים? לא
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים? לא
ברשותך דוח סכמת מים לא
אושר על ידי השיווק? לא