שליטה מתזים

2588 בדיקה מספר: לאונרדו נ.ת.ר.ה

שם הלקוח(חברה) לאונרדו נ.ת.ר.ה
שם איש הקשר(את/ה) רועי שניר
מספר טלפון 0543315014
כתובת מייל roisnir@leonardo-epcm.co.il
לקוח קיים? כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה 1425084
שם הפרוייקט עציון 24
כתובת אתר הפרוייקט עציון 24 רמת גן
סוג המבנה מגורים
גודל השטח הנבדק 1500
מה כמות מתזים במערכת? 120
חדר משאבות קיים? כן
דרגת סיכון בחר
סוג מערכת המתזים רטובה
סטטוס חדש
בדיקה נדרשת בדיקת תכנון מערכת מתזים
מבנה חדש/קיים מבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקה סבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע? כן
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי? לא
צרף קובץ – תכנית ביצוע You do not have permission to do that
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש? לא
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת) לא
ברשותך תכנית בטיחות? לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים? כן
צרף קובץ – דו"ח אפיון רשת מים (אם בוצעה בדיקה) You do not have permission to do that
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים? כן
צרף קובץ – חישובים הידראוליים You do not have permission to do that
ברשותך דוח סכמת מים לא
אושר על ידי השיווק? לא