שליטה מתזים

24385 בדיקה מספר: תכנית אב לתחבורה

שם הלקוח(חברה) תכנית אב לתחבורה
שם איש הקשר(את/ה) יעקב מררי
מספר טלפון 0502600310
כתובת מייל yaakovm@gadish.co.il
לקוח קיים? לא
שם הפרוייקט חנה וסע הר חומה
כתובת אתר הפרוייקט צומת שמואל מאיר/ דרך חברון
סוג המבנה בחר
גודל השטח הנבדק 23,000
מה כמות מתזים במערכת? 3000
חדר משאבות קיים? כן
דרגת סיכון OH 1
סוג מערכת המתזים רטובה
סטטוס חדש
בדיקה נדרשת בדיקת תכנון מערכת מתזים
מבנה חדש/קיים מבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקה סבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע? לא
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי? לא
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש? לא
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת) לא
ברשותך תכנית בטיחות? לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים? לא
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים? לא
ברשותך דוח סכמת מים לא
אושר על ידי השיווק? לא