שליטה מתזים

1123 בדיקה מספר: קבוצת אש הנגב

שם הלקוח(חברה) קבוצת אש הנגב
שם איש הקשר(את/ה) תומר
מספר טלפון 052-8082937
כתובת מייל firegroupnegev@gmail.com
לקוח קיים? כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה 1410153
שם הפרוייקט מפעלי רהיטים
כתובת אתר הפרוייקט שדרות אמסטרדם 10
סוג המבנה מלאכה/ תעשייה
מה כמות מתזים במערכת? 130
חדר משאבות קיים? בחר
דרגת סיכון OH 1
סוג מערכת המתזים רטובה
סטטוס חדש
בדיקה נדרשת בדיקת התקנה והפעלת מערכת מתזים
מבנה חדש/קיים מבנה קיים
רמת הדחיפות לבדיקה דחוף מאד(עד 14 יום)
ברשותך תכנית ביצוע? כן
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי? כן
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש? כן
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת) כן
ברשותך תכנית בטיחות? כן
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים? כן
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים? כן
ברשותך דוח סכמת מים כן
ברשותך דוח בדיקת התאמה?(מבנה קיים בלבד) כן
ברשותך דוחות בדיקות תקופתיות? כן
User ID תמר
אושר על ידי השיווק? כן