שליטה מתזים

1007 בדיקה מספר: עתיד מיזוג אוויר

שם הלקוח(חברה) עתיד מיזוג אוויר
שם איש הקשר(את/ה) עו"ד ליבי גולדמן
מספר טלפון 052-8410682
כתובת מייל Libi@atidair.co.il
לקוח קיים? לא
שם הפרוייקט בניין מגורים
כתובת אתר הפרוייקט הסנהדרין 3 יבנה
סוג המבנה משרדים
חדר משאבות קיים? בחר
דרגת סיכון LH
סוג מערכת המתזים רטובה
סטטוס חדש
מבנה חדש/קיים מבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקה סבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע? לא
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי? לא
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש? לא
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת) לא
ברשותך תכנית בטיחות? לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים? לא
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים? לא
ברשותך דוח סכמת מים לא
User ID תמר
אושר על ידי השיווק? לא