הצהרת בריאות(קורונה)

בדיקת מדדים בזמן קורונה

עובד יקר, נא למלא הצהרה זו כל יום טרם הגעתך לעבודה.
לפי הנחיות משרד הבריאות.
ללא הצהרה זו לא תוכל להכנס היום לעבודה והמערכת לא תקלוט את כניסתך בשעוני הנוכחות

סמן כדי להתחיל *

---

מדידת חום *
מדידה עדכנית לפני מילוי הטופס
שיעול
קושי בנשימה
מגע עם חולה מאומת