שליטה מתזים

949 בדיקה מספר: ש.יא. מרחבים יזמות בנייה בע"מ

שם הלקוח(חברה)ש.יא. מרחבים יזמות בנייה בע"מ
שם איש הקשר(את/ה)שלומי
מספר טלפון052-8220119
כתובת מיילShlomi@merc.co.il
לקוח קיים?כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה1407649
שם הפרוייקטתמ"א 38
כתובת אתר הפרוייקטתל אביב - רח' סומקן 12
סוג המבנהמגורים
חדר משאבות קיים?בחר
דרגת סיכון בחר
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסחדש
בדיקה נדרשתבדיקת התקנה והפעלת מערכת מתזים
מבנה חדש/קייםמבנה קיים
רמת הדחיפות לבדיקהסבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?לא
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?לא
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?לא
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)לא
ברשותך תכנית בטיחות?לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?לא
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?לא
ברשותך דוח סכמת מיםלא
ברשותך דוח בדיקת התאמה?(מבנה קיים בלבד)לא
ברשותך דוחות בדיקות תקופתיות? לא
User IDתמר
אושר על ידי השיווק?לא