שליטה מתזים

930 בדיקה מספר: א.א בטיחות אש

שם הלקוח(חברה)א.א בטיחות אש
שם איש הקשר(את/ה)אלי
מספר טלפון0528320100
כתובת מיילeliohanafire@gmail.com
לקוח קיים?כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה1410592
שם הפרוייקט--
כתובת אתר הפרוייקטחצור הגלילית - מבנה לוגל
סוג המבנהבחר
גודל השטח הנבדק--
מה כמות מתזים במערכת?88
חדר משאבות קיים?בחר
דרגת סיכון בחר
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסחדש
מבנה חדש/קייםמבנה קיים
רמת הדחיפות לבדיקהדחוף(עד 30 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?לא
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?לא
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?לא
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)לא
ברשותך תכנית בטיחות?לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?לא
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?לא
ברשותך דוח סכמת מיםלא
ברשותך דוח בדיקת התאמה?(מבנה קיים בלבד)לא
ברשותך דוחות בדיקות תקופתיות? לא
User IDתמר
אושר על ידי השיווק?לא