שליטה מתזים

904 בדיקה מספר: ד"ר שחר מרפאות מומחים בע"מ

שם הלקוח(חברה)ד"ר שחר מרפאות מומחים בע"מ
שם איש הקשר(את/ה)אוהד
מספר טלפון054-2473437
כתובת מיילohadshahar@gmail.com
לקוח קיים?כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה1410588
שם הפרוייקטמרפאה
כתובת אתר הפרוייקטראשון לציון - שד' נים 2
סוג המבנהמוסדות בריאות
גודל השטח הנבדק--
מה כמות מתזים במערכת?20
חדר משאבות קיים?בחר
דרגת סיכון בחר
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסהסתיים
בדיקה נדרשתבדיקת תכנון מערכת מתזים
מבנה חדש/קייםמבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקהדחוף(עד 30 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?לא
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?כן
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?כן
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)כן
ברשותך תכנית בטיחות?כן
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?כן
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?כן
ברשותך דוח סכמת מיםלא
User IDתמר
אושר על ידי השיווק?כן
יש לציין: סימוכין פניה + עלות הבדיקה ללקוחהיסתיים נשלחה תעודה ללקוח