שליטה מתזים

886 בדיקה מספר: החברה לתרבות פנאי וספורט

שם הלקוח(חברה)החברה לתרבות פנאי וספורט
שם איש הקשר(את/ה)שלומי
מספר טלפון0507807809
כתובת מיילshlomi@tarbut-batyam.co.il
לקוח קיים?לא
שם הפרוייקטעופר
כתובת אתר הפרוייקטהבנים 3
סוג המבנההתקהלות ציבורית
גודל השטח הנבדק1200
מה כמות מתזים במערכת?200
חדר משאבות קיים?לא
דרגת סיכון בחר
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסחדש
בדיקה נדרשתבדיקת תכנון מערכת מתזים
מבנה חדש/קייםמבנה קיים
רמת הדחיפות לבדיקהדחוף מאד(עד 14 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?כן
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?כן
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?כן
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)כן
ברשותך תכנית בטיחות?לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?כן
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?כן
ברשותך דוח סכמת מיםלא
ברשותך דוח בדיקת התאמה?(מבנה קיים בלבד)לא
ברשותך דוחות בדיקות תקופתיות? לא
User IDתמר
אושר על ידי השיווק?כן
יש לציין: סימוכין פניה + עלות הבדיקה ללקוחמחכה לאופיין רשת מים שהלקוחות שלו יזמינו