שליטה מתזים

870 בדיקה מספר: דיזנגוף סנטר (מיסודו של פילץ) בע"מ

שם הלקוח(חברה)דיזנגוף סנטר (מיסודו של פילץ) בע"מ
שם איש הקשר(את/ה)איתי
מספר טלפון0506476000
כתובת מיילinbar_tabib@bezeqint.net
לקוח קיים?כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה1408704
שם הפרוייקט--
כתובת אתר הפרוייקטתל אביב - דיזנגוף סנטר
סוג המבנההתקהלות ציבורית
מה כמות מתזים במערכת?75
חדר משאבות קיים?בחר
דרגת סיכון בחר
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסהסתיים
בדיקה נדרשתבדיקת התקנה והפעלת מערכת מתזים
מבנה חדש/קייםמבנה קיים
רמת הדחיפות לבדיקהסבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?כן
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?כן
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?כן
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)כן
ברשותך תכנית בטיחות?כן
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?כן
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?כן
ברשותך דוח סכמת מיםכן
ברשותך דוח בדיקת התאמה?(מבנה קיים בלבד)כן
ברשותך דוחות בדיקות תקופתיות? כן
User IDתמר
אושר על ידי השיווק?כן
יש לציין: סימוכין פניה + עלות הבדיקה ללקוחהיסתיים נשלחה תעודה ללקוח