שליטה מתזים

836 בדיקה מספר: שייבה-צרניס

שם הלקוח(חברה)שייבה-צרניס
שם איש הקשר(את/ה)בני
מספר טלפון0502802198
כתובת מיילbenny@sheiba.co.il
לקוח קיים?כן
שם הפרוייקטמקור חיים
כתובת אתר הפרוייקטמקור חיים 54 ת"א
סוג המבנהמגורים
גודל השטח הנבדקכ 400מ"ר
מה כמות מתזים במערכת?22
חדר משאבות קיים?לא
דרגת סיכון בחר
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסהסתיים
בדיקה נדרשתבדיקת התקנה והפעלת מערכת מתזים
מבנה חדש/קייםמבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקהדחוף מאד(עד 14 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?כן
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?כן
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?כן
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)כן
ברשותך תכנית בטיחות?כן
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?כן
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?כן
ברשותך דוח סכמת מיםכן
User IDתמר
אושר על ידי השיווק?כן
יש לציין: סימוכין פניה + עלות הבדיקה ללקוחלקוח כבר קיבל אישור מאיזוטופ