שליטה מתזים

807 בדיקה מספר: חברת פביון (מור פתרונות)

שם הלקוח(חברה)חברת פביון (מור פתרונות)
שם איש הקשר(את/ה)פיני
מספר טלפון0544706720
כתובת מיילmord2011@gmail.com
לקוח קיים?כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה1410019
שם הפרוייקטאולם אירועים
כתובת אתר הפרוייקטתל אביב - יגיע כפיים 10
סוג המבנההתקהלות ציבורית
גודל השטח הנבדק--
חדר משאבות קיים?לא
דרגת סיכון LH
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסהסתיים
בדיקה נדרשתבדיקת התקנה והפעלת מערכת מתזים
מבנה חדש/קייםמבנה קיים
רמת הדחיפות לבדיקהסבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?כן
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?כן
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?כן
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)כן
ברשותך תכנית בטיחות?כן
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?כן
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?כן
ברשותך דוח סכמת מיםכן
ברשותך דוח בדיקת התאמה?(מבנה קיים בלבד)כן
ברשותך דוחות בדיקות תקופתיות? כן
User IDתמר
אושר על ידי השיווק?כן