שליטה מתזים

806 בדיקה מספר: השירות האחר

שם הלקוח(חברה)השירות האחר
שם איש הקשר(את/ה)עופר
מספר טלפון0507290971
כתובת מיילtos.oferamir@gmail.com
לקוח קיים?כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה1408317
שם הפרוייקטמשרדים / מסגרייה
כתובת אתר הפרוייקטבאר שבע רח' השורק 5
סוג המבנהמשרדים
גודל השטח הנבדק1200 מטר
מה כמות מתזים במערכת?100
חדר משאבות קיים?לא
דרגת סיכון LH
סוג מערכת המתזיםבחר
סטטוסחדש
בדיקה נדרשתבדיקת התקנה והפעלת מערכת מתזים
מבנה חדש/קייםמבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקהסבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?כן
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?כן
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?כן
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)כן
ברשותך תכנית בטיחות?כן
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?לא
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?לא
ברשותך דוח סכמת מיםלא
User IDתמר
אושר על ידי השיווק?כן
יש לציין: סימוכין פניה + עלות הבדיקה ללקוחהיתבקש לבצע בדיקת אפיון רשת מים בכדי שנמשיך בבדיקות