שליטה מתזים

805 בדיקה מספר: צמיגי הדרום

שם הלקוח(חברה)צמיגי הדרום
שם איש הקשר(את/ה)ליאור זיו
מספר טלפון0542322313
לקוח קיים?לא
שם הפרוייקטצמיגי הדרום
כתובת אתר הפרוייקטהיזמה 22, אשדוד
סוג המבנהבחר
גודל השטח הנבדקעד 1550
מה כמות מתזים במערכת?190
חדר משאבות קיים?לא
דרגת סיכון OH 2
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסחדש
בדיקה נדרשתבדיקת תכנון מערכת מתזים, בדיקת התקנה והפעלת מערכת מתזים, בדיקת אופיין רשת מים
מבנה חדש/קייםמבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקהסבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?כן
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?כן
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?לא
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)לא
ברשותך תכנית בטיחות?לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?לא
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?לא
ברשותך דוח סכמת מיםכן
User IDתמר
אושר על ידי השיווק?כן
יש לציין: סימוכין פניה + עלות הבדיקה ללקוחמחכה לתשובה מכפיר האדריכל של צמיגי הדרם - הוא צריך לקבל אישור מכיבוי אש . בקשר רציף עימו