שליטה מתזים

7963 בדיקה מספר: יצחק עפר הנדסה בניה ופיתוח בע"מ

שם הלקוח(חברה)יצחק עפר הנדסה בניה ופיתוח בע"מ
שם איש הקשר(את/ה)איגור
מספר טלפון0542529511
כתובת מיילigor@y-offer.co.il
לקוח קיים?כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה1427354
שם הפרוייקטמחיר למשתכן רעננה 56 יח. דיור
כתובת אתר הפרוייקטחייקה גרוסמן 2-4 רעננה
סוג המבנהמגורים
גודל השטח הנבדק2150
מה כמות מתזים במערכת?200
חדר משאבות קיים?כן
דרגת סיכון OH 1
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסחדש
מבנה חדש/קייםמבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקהסבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?לא
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?לא
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?כן
צרף קובץ - הצהרת המהנדס (המתכנן) https://maabadot.com/wp-content/uploads/formidable/14/הצהרת_מהנדס_אינסטלציה_לכיבוי_אש.pdf
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)כן
צרף קובץ - דרישות רשות שירותי הכבאות (חוות דעת)https://maabadot.com/wp-content/uploads/formidable/14/דרישות-רשות-כבאות-חלקה-311.pdf
ברשותך תכנית בטיחות?כן
תכנית בטיחותhttps://maabadot.com/wp-content/uploads/formidable/14/דרישות-רשות-כבאות-חלקה-310.pdf
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?כן
צרף קובץ - דו''ח אפיון רשת מים (אם בוצעה בדיקה)https://maabadot.com/wp-content/uploads/formidable/14/בדיקת_איפיון_רשת_11.02.19.pdf
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?כן
צרף קובץ - חישובים הידראולייםhttps://maabadot.com/wp-content/uploads/formidable/14/HC-2004-05-01.pdf
ברשותך דוח סכמת מיםכן
צרף קובץ - סכמת מיםhttps://maabadot.com/wp-content/uploads/formidable/14/311-WaterSchem.pdf
אושר על ידי השיווק?לא