שליטה מתזים

7060 בדיקה מספר: חברה משולמי מהנדסים

שם הלקוח(חברה)חברה משולמי מהנדסים
שם איש הקשר(את/ה)נטליה
מספר טלפון0526971334
כתובת מיילgotman.natasha@gmail.com
לקוח קיים?כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה1427271
שם הפרוייקטרח הגת 8 רמת גן
כתובת אתר הפרוייקטרח הגת 8 רמת גן
סוג המבנהמגורים
גודל השטח הנבדק1900
מה כמות מתזים במערכת?180
חדר משאבות קיים?כן
דרגת סיכון OH 1
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסחדש
בדיקה נדרשתבדיקת תכנון מערכת מתזים
מבנה חדש/קייםמבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקהסבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?כן
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?לא
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?כן
צרף קובץ - הצהרת המהנדס (המתכנן) https://maabadot.com/wp-content/uploads/formidable/14/הגת-8-הצהרת-מהנדס.pdf
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)כן
צרף קובץ - דרישות רשות שירותי הכבאות (חוות דעת)https://maabadot.com/wp-content/uploads/formidable/14/חוות-דעת-כיבוי-מאושר.pdf
ברשותך תכנית בטיחות?כן
תכנית בטיחותhttps://maabadot.com/wp-content/uploads/formidable/14/חלק_1.pdf
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?כן
צרף קובץ - דו''ח אפיון רשת מים (אם בוצעה בדיקה)https://maabadot.com/wp-content/uploads/formidable/14/הגת-8-בדיקת-איפיו-מי-רשת.pdf
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?כן
צרף קובץ - חישובים הידראולייםhttps://maabadot.com/wp-content/uploads/formidable/14/AGAT8.pdf
ברשותך דוח סכמת מיםכן
צרף קובץ - סכמת מיםhttps://maabadot.com/wp-content/uploads/formidable/14/2300-14-sxema-maim.pdf
אושר על ידי השיווק?לא