שליטה מתזים

3150 בדיקה מספר: בניני משולמי

שם הלקוח(חברה)בניני משולמי
שם איש הקשר(את/ה)נטליה
מספר טלפון0526971334
כתובת מיילgotman.natasha@gmail.com
לקוח קיים?כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה1427273
שם הפרוייקטאמנון ותמר 8 רמת גן
כתובת אתר הפרוייקטאמנון ותמר 8 רמת גן
סוג המבנהמגורים
גודל השטח הנבדק1150
מה כמות מתזים במערכת?150
חדר משאבות קיים?לא
דרגת סיכון OH 1
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסחדש
בדיקה נדרשתבדיקת תכנון מערכת מתזים
מבנה חדש/קייםמבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקהסבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?כן
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?לא
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?כן
צרף קובץ - הצהרת המהנדס (המתכנן) https://maabadot.com/wp-content/uploads/formidable/14/מסמך-הצהרת-מתכנן-1.pdf
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)כן
צרף קובץ - דרישות רשות שירותי הכבאות (חוות דעת)https://maabadot.com/wp-content/uploads/formidable/14/אמנון_ותמר_8_-_חווד__כיבוי_אש-1.pdf
ברשותך תכנית בטיחות?כן
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?כן
צרף קובץ - דו''ח אפיון רשת מים (אם בוצעה בדיקה)https://maabadot.com/wp-content/uploads/formidable/14/אפיון-רשת-מים-אמנון-ותמר-8.pdf
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?כן
צרף קובץ - חישובים הידראולייםhttps://maabadot.com/wp-content/uploads/formidable/14/amnon-v-tamar.pdf
ברשותך דוח סכמת מיםכן
צרף קובץ - סכמת מיםhttps://maabadot.com/wp-content/uploads/formidable/14/2200-24.pdf
אושר על ידי השיווק?לא