שליטה מתזים

3021 בדיקה מספר: אלקטרה בניה בע"מ

שם הלקוח(חברה)אלקטרה בניה בע"מ
שם איש הקשר(את/ה)אילן שמש
מספר טלפון052-8966066
כתובת מיילILANSH@ELECTRA.CO.IL
לקוח קיים?כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה1425754
שם הפרוייקטאור ים מגרשים 504-505-506
כתובת אתר הפרוייקטאור עקיבא
סוג המבנהמגורים
גודל השטח הנבדק396
מה כמות מתזים במערכת?114
חדר משאבות קיים?כן
דרגת סיכון OH 1
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסחדש
בדיקה נדרשתבדיקת תכנון מערכת מתזים
מבנה חדש/קייםמבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקהסבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?לא
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?לא
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?לא
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)לא
ברשותך תכנית בטיחות?לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?לא
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?לא
ברשותך דוח סכמת מיםלא
אושר על ידי השיווק?לא