שליטה מתזים

2914 בדיקה מספר: עמיר שיווק

שם הלקוח(חברה)עמיר שיווק
שם איש הקשר(את/ה)אלי יעיש
מספר טלפון0545614500
כתובת מיילrgse10@gmail.com
לקוח קיים?לא
שם הפרוייקטניר יצחק
כתובת אתר הפרוייקטקיבוץ ניר יצחק
סוג המבנהמלאכה/ תעשייה
גודל השטח הנבדק3000
מה כמות מתזים במערכת?300
חדר משאבות קיים?כן
דרגת סיכון OH 2
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסחדש
בדיקה נדרשתבדיקת תכנון מערכת מתזים
מבנה חדש/קייםמבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקהסבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?כן
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?לא
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?כן
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)כן
ברשותך תכנית בטיחות?כן
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?כן
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?כן
ברשותך דוח סכמת מיםכן
אושר על ידי השיווק?לא