שליטה מתזים

2605 בדיקה מספר: רועי שם טוב

שם הלקוח(חברה)רועי שם טוב
שם איש הקשר(את/ה)רועי
מספר טלפון050-2315457
כתובת מיילroi@maabadot.co.il
לקוח קיים?לא
שם הפרוייקטמתזי השלום
כתובת אתר הפרוייקטשלום 12
סוג המבנהמגורים
גודל השטח הנבדק250
מה כמות מתזים במערכת?30
חדר משאבות קיים?כן
דרגת סיכון OH 2
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסחדש
בדיקה נדרשתבדיקת תכנון מערכת מתזים, בדיקת התקנה והפעלת מערכת מתזים
מבנה חדש/קייםמבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקהסבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?כן
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?לא
צרף קובץ - תכנית ביצועhttps://maabadot.com/wp-content/uploads/formidable/14/maabadot-p.png
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?לא
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)כן
צרף קובץ - דרישות רשות שירותי הכבאות (חוות דעת)https://maabadot.com/wp-content/uploads/formidable/14/maabadot-p-1.png
ברשותך תכנית בטיחות?לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?לא
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?לא
ברשותך דוח סכמת מיםלא
User IDgal@123.co.il
אושר על ידי השיווק?לא