שליטה מתזים

2588 בדיקה מספר: לאונרדו נ.ת.ר.ה

שם הלקוח(חברה)לאונרדו נ.ת.ר.ה
שם איש הקשר(את/ה)רועי שניר
מספר טלפון0543315014
כתובת מיילroisnir@leonardo-epcm.co.il
לקוח קיים?כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה1425084
שם הפרוייקטעציון 24
כתובת אתר הפרוייקטעציון 24 רמת גן
סוג המבנהמגורים
גודל השטח הנבדק1500
מה כמות מתזים במערכת?120
חדר משאבות קיים?כן
דרגת סיכון בחר
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסחדש
בדיקה נדרשתבדיקת תכנון מערכת מתזים
מבנה חדש/קייםמבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקהסבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?כן
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?לא
צרף קובץ - תכנית ביצועhttps://maabadot.com/wp-content/uploads/formidable/14/1-SPR-ALL-Model.pdf
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?לא
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)לא
ברשותך תכנית בטיחות?לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?כן
צרף קובץ - דו''ח אפיון רשת מים (אם בוצעה בדיקה)https://maabadot.com/wp-content/uploads/formidable/14/שד-ירושלים-3-אפיון-מים.tif
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?כן
צרף קובץ - חישובים הידראולייםhttps://maabadot.com/wp-content/uploads/formidable/14/KARKA.pdf
ברשותך דוח סכמת מיםלא
אושר על ידי השיווק?לא