שליטה מתזים

1706 בדיקה מספר: אלקטרה דנקו בע"מ

שם הלקוח(חברה)אלקטרה דנקו בע"מ
שם איש הקשר(את/ה)תומר בירקנטל
מספר טלפון052-3342564
כתובת מיילtomerbi@electra.co.il
לקוח קיים?לא
שם הפרוייקטמבנה 5311
כתובת אתר הפרוייקטמכון לשם,רפאל.
סוג המבנהמשרדים
גודל השטח הנבדק1250
מה כמות מתזים במערכת?140
חדר משאבות קיים?לא
דרגת סיכון LH
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסחדש
בדיקה נדרשתבדיקת תכנון מערכת מתזים, בדיקת התקנה והפעלת מערכת מתזים
מבנה חדש/קייםמבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקהדחוף מאד(עד 14 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?כן
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?לא
צרף קובץ - תכנית ביצועhttps://maabadot.com/wp-content/uploads/formidable/14/5702F-300-301.pdf
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?לא
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)לא
ברשותך תכנית בטיחות?כן
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?כן
צרף קובץ - דו''ח אפיון רשת מים (אם בוצעה בדיקה)https://maabadot.com/wp-content/uploads/formidable/14/img-190501081907-איפיון-רשת-מים.pdf
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?כן
צרף קובץ - חישובים הידראולייםhttps://maabadot.com/wp-content/uploads/formidable/14/img-190602081510.pdf
ברשותך דוח סכמת מיםכן
צרף קובץ - סכמת מיםhttps://maabadot.com/wp-content/uploads/formidable/14/5702F-300-301-1.pdf
אושר על ידי השיווק?לא