שליטה מתזים

1541 בדיקה מספר: אבי נמני הנדסה ובניין בע"מ

שם הלקוח(חברה)אבי נמני הנדסה ובניין בע"מ
שם איש הקשר(את/ה)אבי
מספר טלפון0525055656
כתובת מיילavi@zaken.co.il
לקוח קיים?כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה1405538
שם הפרוייקטרונידן באגמים
כתובת אתר הפרוייקטשדרות עמק יזרעאל 3 אשקלון
סוג המבנהמגורים
גודל השטח הנבדק120
מה כמות מתזים במערכת?14
חדר משאבות קיים?כן
דרגת סיכון בחר
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסחדש
בדיקה נדרשתבדיקת התקנה והפעלת מערכת מתזים
מבנה חדש/קייםמבנה חדש
רמת הדחיפות לבדיקהדחוף מאד(עד 14 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?לא
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?לא
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?לא
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)לא
ברשותך תכנית בטיחות?לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?לא
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?לא
ברשותך דוח סכמת מיםלא
אושר על ידי השיווק?לא