שליטה מתזים

1172 בדיקה מספר: רמות מגדל אלון צפוני בע"מ

שם הלקוח(חברה)רמות מגדל אלון צפוני בע"מ
שם איש הקשר(את/ה)רמות מגדל אלון צפוני בע"מ
כתובת מיילMng.n@alonn-ramot.co.il
לקוח קיים?כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה1411089
שם הפרוייקטמסעדה
כתובת אתר הפרוייקטתל אביב - יגאל אלון 94 - מסעדה "צ'יקן סטיישן"
סוג המבנההתקהלות ציבורית
חדר משאבות קיים?לא
דרגת סיכון OH 1
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסחדש
בדיקה נדרשתבדיקת התקנה והפעלת מערכת מתזים
מבנה חדש/קייםמבנה קיים
רמת הדחיפות לבדיקהסבירה(עד 90 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?לא
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?לא
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?לא
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)לא
ברשותך תכנית בטיחות?לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?לא
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?לא
ברשותך דוח סכמת מיםלא
ברשותך דוח בדיקת התאמה?(מבנה קיים בלבד)לא
ברשותך דוחות בדיקות תקופתיות? לא
אושר על ידי השיווק?לא