שליטה מתזים

1123 בדיקה מספר: קבוצת אש הנגב

שם הלקוח(חברה)קבוצת אש הנגב
שם איש הקשר(את/ה)תומר
מספר טלפון052-8082937
כתובת מיילfiregroupnegev@gmail.com
לקוח קיים?כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה1410153
שם הפרוייקטמפעלי רהיטים
כתובת אתר הפרוייקטשדרות אמסטרדם 10
סוג המבנהמלאכה/ תעשייה
מה כמות מתזים במערכת?130
חדר משאבות קיים?בחר
דרגת סיכון OH 1
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסחדש
בדיקה נדרשתבדיקת התקנה והפעלת מערכת מתזים
מבנה חדש/קייםמבנה קיים
רמת הדחיפות לבדיקהדחוף מאד(עד 14 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?כן
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?כן
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?כן
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)כן
ברשותך תכנית בטיחות?כן
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?כן
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?כן
ברשותך דוח סכמת מיםכן
ברשותך דוח בדיקת התאמה?(מבנה קיים בלבד)כן
ברשותך דוחות בדיקות תקופתיות? כן
User IDתמר
אושר על ידי השיווק?כן