שליטה מתזים

1062 בדיקה מספר: שוואהנה לבניין בע"מ

שם הלקוח(חברה)שוואהנה לבניין בע"מ
שם איש הקשר(את/ה)אימעד
מספר טלפון0549036828
כתובת מיילemad.alnor1@gmail.com
לקוח קיים?כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה1410795
שם הפרוייקטמסעדה
כתובת אתר הפרוייקטתל אביב - יגאל אלון 94 - מסעדה
סוג המבנההתקהלות ציבורית
מה כמות מתזים במערכת?12
חדר משאבות קיים?בחר
דרגת סיכון LH
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסחדש
מבנה חדש/קייםמבנה קיים
רמת הדחיפות לבדיקהדחוף(עד 30 יום)
ברשותך תכנית ביצוע?כן
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?לא
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?לא
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)לא
ברשותך תכנית בטיחות?לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?לא
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?לא
ברשותך דוח סכמת מיםלא
ברשותך דוח בדיקת התאמה?(מבנה קיים בלבד)כן
ברשותך דוחות בדיקות תקופתיות? לא
אושר על ידי השיווק?לא