שליטה אתרים

9443אתר חדש : א

מספר הסכם1401111
שם הלקוחניסיון
מנהל תיק לקוח(משווק)שחר שדאדי
שם האתר הרצוי/כינוי המבנהא
סוג הפרויקטבניה רוויה
כתובת האתרא
מחוז מבצע(אם ידוע)מחוז מרכז(קרית גת - כביש 5)
איש קשר באתר א
טלפון איש קשר555555555
שם ממלא הטופסשירלי
נדרשת עבודה מול קבלן משנה?לא
דרישה לעבודות לילהלא
סטטוס טיפולחדש