שליטה אתרים

823אתר חדש : נסאר אלקרינאוי

מספר הסכם1403570
שם האתר הרצוי/כינוי המבנהנסאר אלקרינאוי
איש קשר באתר נסאר אלקרינאוי
טלפון איש קשר0504420138
הערות מיוחדות ופרטים נוספיםשם מבנה : מבנה רווחה שגב שלום