שליטה אתרים

595אתר חדש : בניין מגורים תמ"א 38רוטברג 6 גבעתיים

מספר הסכם1406545
שם האתר הרצוי/כינוי המבנהבניין מגורים תמ"א 38רוטברג 6 גבעתיים
איש קשר באתר אבו רמי
טלפון איש קשר0525553686