שליטה אתרים

3440אתר חדש : בית ספר בית אלחכמה שכ 7 ברהט

מספר הסכם1403570
שם הלקוחגשר טל הנדסה בע"מ
מנהל תיק לקוח(משווק)שחר שוקר
שם האתר הרצוי/כינוי המבנהבית ספר בית אלחכמה שכ 7 ברהט
סוג הפרויקטמבנים שונים
כתובת האתרשכונה 7 רהט מגרש 903
מחוז מבצע(אם ידוע)מחוז דרום(קרית גת דרומה)
גוש100226
מגרש903
איש קשר באתר מחמוד אלקרינאוי
טלפון איש קשר0504698606
תאריך סיום משוער31 באוגוסט 2020
שם ממלא הטופסבאסם אלקרינאוי
כתובת מייל ממלא הטופסBASEM8000@GMAIL.COM
נדרשת עבודה מול קבלן משנה?לא
דרישה לעבודות לילהלא
סטטוס טיפולחדש