שליטה אתרים

24011אתר חדש : נכסי אוסישקין 18

מספר הסכם1402179
שם הלקוחנכסי אוסישקין 18 ת"א
מנהל תיק לקוח(משווק)שחר שדאדי
שם האתר הרצוי/כינוי המבנהנכסי אוסישקין 18
קוד האתר המיועד(במידה וידוע)1402179
סוג הפרויקטבניה רוויה
כתובת האתרנכסי אוסישקין 18 תל אביב
מחוז מבצע(אם ידוע)מערכות המבנה
איש קשר באתר נלי
טלפון איש קשר0506410019
הערות מיוחדות ופרטים נוספיםאת כל הבדיקות שנעשו
תאריך סיום משוער4 ביולי 2021
שם ממלא הטופסנלי אסרף
כתובת מייל ממלא הטופסbirgergroup@gmail.com
נדרשת עבודה מול קבלן משנה?לא
דרישה לעבודות לילהלא
סטטוס טיפולחדש