שליטה אתרים

1500אתר חדש : בית מעבדות החדש

מספר הסכם123456
שם הלקוחישראל ישראלי
מנהל תיק לקוח(משווק)רועי שם טוב
שם האתר הרצוי/כינוי המבנהבית מעבדות החדש
קוד האתר המיועד(במידה וידוע)1234567
סוג הפרויקטמבנים שונים
כתובת האתרהירמוך 3 יבנה
מחוז מבצע(אם ידוע)מחוז מרכז(קרית גת - כביש 5)
גוש12
חלקה5432
מגרש897
איש קשר באתר ירון
טלפון איש קשר050-6231452
הערות מיוחדות ופרטים נוספיםיש דרישות לעבודת לילה לפי הלקוח
תאריך סיום משוער7 במאי 2020
שם ממלא הטופספקידה אחת
נדרשת עבודה מול קבלן משנה?חדש
User IDgal@123.co.il