קריאת שירות – מחשוב

עובד יקר,
לפניך טופס פשוט וקל לפתיחת קריאת שירות מול תמיכת המחשוב והתקשורת של החברה.
נא למלא את כלל הפרטים ולהסביר ככל שניתן את מהות הבעיה.

תקלת תקשורת