מתזים

929 בדיקה מספר: נן קבוצת בכר נדל"ן בע"מ

שם הלקוח(חברה)נן קבוצת בכר נדל"ן בע"מ
שם איש הקשר(את/ה)פליקס
מספר טלפון0508781117
כתובת מיילfelix@b-g.co.il
לקוח קיים?כן
מספר הסכם פעיל עם המעבדה1410703
שם הפרוייקטבניין מגורים
כתובת אתר הפרוייקטרמת גן - הררי - עבור בניינים 5,6,7,8,9,10,11 -
סוג המבנהמגורים
גודל השטח הנבדק--
מה כמות מתזים במערכת?600
חדר משאבות קיים?בחר
דרגת סיכון בחר
סוג מערכת המתזיםרטובה
סטטוסמאושר לביצוע
בדיקה נדרשתבדיקת התקנה והפעלת מערכת מתזים
מבנה חדש/קייםמבנה קיים
רמת הדחיפות לבדיקהבהול!!(3 ימים)
ברשותך תכנית ביצוע?כן
הוגשו תכניות ביצוע בעותק פיסי?כן
ברשותך הצהרת מהנדס כנדרש?כן
ברשותך גיליון דרישת שירותי הכבאות(חוות דעת)לא
ברשותך תכנית בטיחות?לא
ברשותך דוח בדיקת אפיון רשת מים?לא
ברשותך קובץ חישובים הידראוליים?לא
ברשותך דוח סכמת מיםלא
ברשותך דוח בדיקת התאמה?(מבנה קיים בלבד)כן
ברשותך דוחות בדיקות תקופתיות? לא
User IDתמר
אושר על ידי השיווק?כן